Άρθρο του Κώστα Αθανασάκη, οικονομολόγου- επιστημονικού συνεργάτη ΕΣΔΥ. “Πολιτικές και προτάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά υπηρεσιών υγείας”

Άρθρο του Κώστα Αθανασάκη, οικονομολόγου- επιστημονικού συνεργάτη ΕΣΔΥ. “Πολιτικές και προτάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά υπηρεσιών υγείας”

Η αγορά των υπηρεσιών υγείας είναι μια ιδιαίτερη αγορά. Kύριο χαρακτηριστικό της ιδιαιτερότητας αυτής αποτελεί η υψηλή παρεμβατικότητα του δημόσιου…