Προκήρυχθηκαν οι κενές θέσεις γιατρών σε Νοσοκομεία Κέντρα Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων

06-09-2018
Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των κενών θέσεων των Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας, Κέντρων Υγείας, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων, Ειδικών…