Πανελληνίο Δίκτυο Αναφοράς για την Ψυχική Υγεία Παιδιών-Εφήβων: Δημιουργούνται Hubs σε Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πελοπόννησο και Κρήτη

Πανελληνίο Δίκτυο Αναφοράς για την Ψυχική Υγεία Παιδιών-Εφήβων: Δημιουργούνται Hubs σε Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πελοπόννησο και Κρήτη

27-01-2023
Στη δημιουργία ενός Πανελληνίου Δικτύου Αναφοράς για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, με κατά τόπους Κέντρα Αναφοράς (Hubs) στην…
Συμπεράσματα από το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας «Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις»

Συμπεράσματα από το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας «Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις»

Τα συμπεράσματα του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας «Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα…