Συνέντευξη Δημήτρη Τριχόπουλου

Συνέντευξη Δημήτρη Τριχόπουλου

«…τα μοντέλα διατροφής καθορίζουν τα νέα όρια ηλικίας…οι νέες γενιές Ελλήνων θα ψηλώσουν κι άλλο, θα παχύνουν κι άλλο, αλλά…