Άλλο δυσλεξία, άλλο ευφυΐα…

Άλλο δυσλεξία, άλλο ευφυΐα…

26-12-2016
Ποια συμπτώματα χαρακτηρίζουν ένα δυσλεξικό παιδί; Ας παραθέσουμε μερικά μόνον: Δυσκολία να εκτελεί περισσότερες από μία οδηγίες τη φορά, φτωχός…