Ευρωπαϊκή Επιτροπή: δημιούργησε σύστημα συντονισμού μεταξύ νοσοκομείων των κρατών-μελών της ΕΕ για την περίθαλψη όσων φτάνουν από την Ουκρανία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: δημιούργησε σύστημα συντονισμού μεταξύ νοσοκομείων των κρατών-μελών της ΕΕ για την περίθαλψη όσων φτάνουν από την Ουκρανία

09-03-2022
Ένα ειδικό ευρωπαϊκό σύστημα για την ταχεία μεταφορά ατόμων που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, δημιούργησε η…