Υπουργείο Υγείας: Κατεπείγουσα εγκύκλιο για τη διαδικασία συνέντευξης και επιλογής υποψηφίων για θέσεις στο ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας: Κατεπείγουσα εγκύκλιο για τη διαδικασία συνέντευξης και επιλογής υποψηφίων για θέσεις στο ΕΣΥ

07-09-2023
Κατεπείγουσα εγκύκλιο για την παροχή διευκρινήσεων-οδηγιών για τη διαδικασία συνέντευξης και επιλογής υποψηφίων για θέσεις Διευθυντή, Επιμελητή Α’ και Επιμελητή…