Σύνορα ο … «Λύκος» δεν γνωρίζει!

Σύνορα ο … «Λύκος» δεν γνωρίζει!

26-12-2016
Οι Επιστημονικές Εταιρείες και οι Σύλλογοι Aσθενών που πάσχουν Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ή απλά «Λύκο»), ενώνουν τη φωνή και τις…