Νομοσχέδιο για τον Εθελοντισμό και τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών – Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση των φορέων

Νομοσχέδιο για τον Εθελοντισμό και τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών – Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση των φορέων

29-10-2021
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τις «Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και…