Στην τελική ευθεία για ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των φαρμακευτικών ουσιών

Στην τελική ευθεία για ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των φαρμακευτικών ουσιών

10-06-2019
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία ενός Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης του Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Ουσιών. Ήδη ολοκληρώθηκε σχετική μελέτη…