Κωνσταντίνος Φρουζής, Πρόεδρος ΣΦΕΕ

Κωνσταντίνος Φρουζής, Πρόεδρος ΣΦΕΕ

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Κωνσταντίνος Φρουζής, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, στον κ. Σπύρο…