Αντισυλληπτικά… Εχθρός ή φίλος;

26-12-2016
Τα αντισυλληπτικά είναι ορμονικά σκευάσματα, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την εποφυγή μίας εγκυμοσύνης. Άλλοι λόγοι που χρησιμοποιούνται…