Θερμός Γενάρης για τις ιδιωτικές κλινικές

Θερμός Γενάρης για τις ιδιωτικές κλινικές

02-01-2018
«Θερμός» αναμένεται ο Ιανουάριος για τις ιδιωτικές κλινικές ενόψει του νέου νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Κλινικών, τεχνικές προδιαγραφές και…