Κάντε τον ήλιο φίλο σας!

Κάντε τον ήλιο φίλο σας!

26-12-2016
Ο ήλιος, είναι η κύρια πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας (UV). Το φως του αποτελείται από 3 κατηγορίες βλαβερών ακτινών: i) την υπεριώδη…