Άρθρο του Πέτρου Μαυρογένη, PharmD Ιατρικού Διευθυντή-μέλους της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ)

Άρθρο του Πέτρου Μαυρογένη, PharmD Ιατρικού Διευθυντή-μέλους της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ)

26-12-2016
Πρόσφατα παρατηρούμε τις δυσκολίες και προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά Ευρωπαϊκά κράτη. Η περισυλλογή σε δαπάνες είναι πια επιτακτική…