Όγκοι της ουροδόχου κύστης

Όγκοι της ουροδόχου κύστης

13-03-2009
Οι όγκοι της ουροδόχου κύστης προκαλούνται από βλάβη που υφίστανται τα κύτταρα της ουροδόχου κύστης, όπου αναπτύσσονται όγκοι, οι οποίοι…