Όγκοι του εγκεφάλου

Όγκοι του εγκεφάλου

13-03-2009
Οι καρκινικοί όγκοι του εγκεφάλου είναι συνήθως δευτεροπαθείς, προκαλούνται δηλαδή από καρκινική εστία σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος, κύτταρα…