Β. Κοντοζαμάνης: Τουλάχιστον πέντε τομείς της Υγείας παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα

Β. Κοντοζαμάνης: Τουλάχιστον πέντε τομείς της Υγείας παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα

12-12-2022
Βιοτεχνολογία, παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, ψηφιακή υγεία, κλινικές δοκιμές και βιοφαρμακευτικές υπηρεσίες, ανάμεσα στους τομείς της Υγείας που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης…