Νέα ένδειξη από τον ΕΜΑ για την εζετιμίμπη και τους συνδυασμούς εζετιμίμπης – σιμβαστατίνης και εζετιμίμπης – ατορβαστατίνης για τη μείωση του κινδύνου Καρδιαγγειακών Συμβαμάτων

Νέα ένδειξη από τον ΕΜΑ για την εζετιμίμπη και τους συνδυασμούς εζετιμίμπης – σιμβαστατίνης και εζετιμίμπης – ατορβαστατίνης για τη μείωση του κινδύνου Καρδιαγγειακών Συμβαμάτων

26-12-2016
Τα επαναστατικά αποτελέσματα της μελέτης – ορόσημο IMPROVE-IT, που απέδειξε ότι η μείωση της LDL χοληστερόλης από χαμηλά σε πολύ…
Νέα θεραπεία για τη Λευχαιμία

Νέα θεραπεία για τη Λευχαιμία

Το υπό έρευνα μονοκλωνικό αντίσωμα obinutuzumab, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης φάσης ΙΙΙ CLL11, μειώνει  σημαντικά τον κίνδυνο…