Μεταγγίσεις χωρίς μοριακό έλεγχο

26-12-2016
“Σε περίπτωση που οι ιατροί του Τμήματος σας κρίνουν απαραίτητη τη μετάγγιση ασθενών για τους οποίους οι διαθέσιμες μονάδες δεν…