Νέες μειώσεις στα φάρμακα

Νέες μειώσεις στα φάρμακα

26-12-2016
Μειώσεις από 5% έως 10% στις τιμές των  γενόσημων  φάρμακων καθώς και σε όσα έχει λήξει η πατέντα τους φέρνει…