Γεώργιος Βασιλόπουλος: «Να γίνει θερμοκοιτίδα επιμόρφωσης για επικαιροποίηση γνώσης και εμπειρίας»

Γεώργιος Βασιλόπουλος: «Να γίνει θερμοκοιτίδα επιμόρφωσης για επικαιροποίηση γνώσης και εμπειρίας»

Για τις προσαρμογές που επιβάλλουν οι συνθήκες αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας στην ελληνική και παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία,  την πρόκληση του φαρμακευτικού μάρκετινγκ…