Από το Badminton 1, στο Badminton 2

Από το Badminton 1, στο Badminton 2

26-12-2016
Πριν ένα χρόνο, 3.000 εργαζόμενοι στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, γέμισαν το Badminton για να ακούσουν και να χειροκροτήσουν τον τότε Πρόεδρο…