Η λευκή βίβλος για τη ψωρίαση

Η λευκή βίβλος για τη ψωρίαση

Λευκή Βίβλος (White Paper), εκδόθηκε στο πλαίσιο δράσεων βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας των ασθενών με ψωρίαση1 για την Ευρώπη στο…