Κλινικές μελέτες: Μία ανεκμετάλλευτη ευκαιρία για την Ελλάδα – “Δεν φτάνει η βούληση, χρειάζεται και υποδομή”

Κλινικές μελέτες: Μία ανεκμετάλλευτη ευκαιρία για την Ελλάδα – “Δεν φτάνει η βούληση, χρειάζεται και υποδομή”

21-11-2022
Η σημαντική υποστελέχωση στα νοσοκομεία, η έλλειψη “κουλτούρας εκπαίδευσης” των εμπλεκομένων στις κλινικές μελέτες, αλλά και οι περιορισμένες ψηφιακές δυνατότητες…