Στοματική νόσο θα εμφανίσει το 90% του πληθυσμού

Στοματική νόσο θα εμφανίσει το 90% του πληθυσμού

13-03-2018
Το  90%  του πληθυσμού  θα εμφανίσει  κάποια  στοματική  νόσο  κατά  τη  διάρκεια  της  ζωής  του. Την ίδια στιγμή, πολλές  από  τις  νόσους  του  στόματος  μπορούν  να  προληφθούν  μέσω  της  αυξημένης υποστήριξης της Πολιτείας, των επιστημονικών ενώσεων και των κοινωνικών φορέων  στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση…