Περισσότερα λεφτά για rebate

Περισσότερα λεφτά για rebate

Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του rebate (αναδρομική έκπτωση) για τις φαρμακευτικές εταιρείες σύμφωνα με πληροφορίες του Healthview. Ο υπολογισμός του,…