Προσλήψεις για την στελέχωση των ΤΕΠ

Προσλήψεις για την στελέχωση των ΤΕΠ

05-04-2018
Στην προκήρυξη πεντακοσίων είκοσι (520) νέων οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών για την  στελέχωση  των  Τμημάτων  Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), του Εθνικού Συστήματος  Υγείας  της χώρας μας, προχώρησε…