Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου…