Μείωση της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη και απελευθέρωση των ΜΗΣΥΦΑ προβλέπει η συμφωνία με τους θεσμούς

Μείωση της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη και απελευθέρωση των ΜΗΣΥΦΑ προβλέπει η συμφωνία με τους θεσμούς

02-05-2017
Μείωση της συμμετοχής των πολιτών στη φαρμακευτική δαπάνη και απελευθέρωση των σημείων διάθεσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων…