ΗΔΙΚΑ: Βάση δεδομένων για τον εντοπισμό τοπικά διαθέσιμων φαρμάκων, ισοδύναμων με αυτό που προσδιορίζεται σε μια ξένη συνταγή

ΗΔΙΚΑ: Βάση δεδομένων για τον εντοπισμό τοπικά διαθέσιμων φαρμάκων, ισοδύναμων με αυτό που προσδιορίζεται σε μια ξένη συνταγή

18-07-2023
Νέες υπηρεσίες για να διευκολύνουν περαιτέρω το έργο των επαγγελματιών Υγείας και, ταυτόχρονα, να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που…