Μετατροπή των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων σε αυτοτελή τμήματα περιλαμβάνει προσεχές νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Μετατροπή των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων σε αυτοτελή τμήματα περιλαμβάνει προσεχές νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

15-05-2018
Διάταξη για τη μετατροπή των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων σε αυτοτελή τμήματα –αναμένεται να περιληφθεί σε προσεχές νομοσχέδιο του υπουργείο Υγείας,…