Θεωρίες για τον HIV και το AIDS

Σε όλες τις μεγάλες παγκόσμιας εμβέλειας και σημασίας υγειονομικές υποθέσεις, οι διάφορες θεωρίες –επιστημονικές, επιστημονικοφανείς ή και τελείως αντιεπιστημονικές– βρίσκουν γόνιμο έδαφος να δοκιμαστούν και να αναπτυχθούν. Στην περίπτωση της προέλευσης του HIV/AIDS, έχουν ομοίως διατυπωθεί απόψεις που ποικίλλουν από τη Θεωρία της Φυσικής Μεταφοράς και της Μολυσμένης Βελόνας μέχρι τη Θεωρία της Αποικιοκρατίας και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Θεωρίες για τον HIV και το AIDS.