Όγκοι της υπόφυσης

Όγκοι της υπόφυσης

Ο αδένας της υποφύσεως  έχει μέγεθος μπιζελιού και βρίσκεται   στην βάση του κρανίου. Αποτελείται από   διαφορετικές  ομάδες  κυττάρων που παράγουν…