Ενίσχυση της Συνεργασίας για την Ποιότητα της Υγειονομικής Περίθαλψης: Τεχνική αντιπροσωπεία της Αλβανίας επισκέπτεται Μονάδες Υγείας στην Ελλάδα

Ενίσχυση της Συνεργασίας για την Ποιότητα της Υγειονομικής Περίθαλψης: Τεχνική αντιπροσωπεία της Αλβανίας επισκέπτεται Μονάδες Υγείας στην Ελλάδα

27-04-2023
Τεχνική αντιπροσωπεία της Αλβανίας επισκέφθηκε Μονάδες Υγείας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εργασίας του WHO 2020–2025 – «Ενωμένη…