Η Sanofi και η T1D Exchange εγκαινιάζουν μία παγκόσμια μελέτη για τη διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη βέλτιστη φροντίδα νέων ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1

Η Sanofi και η T1D Exchange εγκαινιάζουν μία παγκόσμια μελέτη για τη διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη βέλτιστη φροντίδα νέων ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1

26-12-2016
Η Sanofi και η T1D Exchange, μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με εστίαση στον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, ανακοίνωσαν, με την…