Αρτηριακή υπέρταση

Αρτηριακή υπέρταση

09-04-2013
Ως υπέρταση ορίζεται η αρτηριακή πίεση που υπερβαίνει τα 140/90 mmHg σε επανειλημμένες μετρήσεις από τον ιατρό. Πρόκειται για μια…