Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το nivolumab της Bristol-Myers Squibb για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου, μη χειρουργήσιμου ή μεταστατικού ουροθηλιακού καρκινώματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το nivolumab της Bristol-Myers Squibb για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου, μη χειρουργήσιμου ή μεταστατικού ουροθηλιακού καρκινώματος

19-07-2017
Η Bristol-Myers Squibb  ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ενέκρινε το nivolumab  για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου, μη χειρουργήσιμου ή…