Ο σχεδιασμός του ΕΚΕΠΥ για τους πρόσφυγες

Ο σχεδιασμός του ΕΚΕΠΥ για τους πρόσφυγες

26-12-2016
Μετά από την αποστολή στοιχείων (ανθρώπινο δυναμικό -διαθεσιμότητες, ημερήσιο πρόγραμμα δράσης, ειδικότητες ιατρών και ιδιότητες προσωπικού καθώς και οχήματα -Κινητές…