Οι θαυματουργές ιδιότητες της ελιάς

26-12-2016
Υπάρχουν ιστορικές ενδείξεις ότι τα φύλλα της ελιάς τα χρησιμοποιούσαν πριν τουλάχιστον 6 χιλιάδες χρόνια οι αρχαίοι λαοί της Μεσογείου……