Υπουργείο Υγείας: Αποσυμφόρηση διοικητική “βλέπει” η Έκθεση αξιολόγησης της νέας Φαρμακευτικής Πολιτικής

13-12-2018
Αποσυμφόρηση του διοικητικού μηχανισμού από τις διαρκείς αναθεωρήσεις τιμών, εξορθολογισμό της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης με τη δημιουργία κλειστών προϋπολογισμών και…