Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία: Οδηγίες προς τους πολίτες για την αποφυγή των κινδύνων που προέρχονται από τα μικροσωματίδια της πυρκαγιάς

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία: Οδηγίες προς τους πολίτες για την αποφυγή των κινδύνων που προέρχονται από τα μικροσωματίδια της πυρκαγιάς

04-08-2021
 Κίνδυνο κατηγορίας I για την υγεία και για την καρκινογένεση αποτελούν τα μικροσωματίδια PM 2.5 και όλες οι επικίνδυνες χημικές…