Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Η ενίσχυση των πνευμονολογικών κλινικών καθώς και της Π.Φ.Υ με ιατρούς Πνευμονολόγους ανάχωμα στις αυξανόμενες εισαγωγές στις ΜΕΘ και αναγκαίο μέτρο κατά της πανδημίας

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Η ενίσχυση των πνευμονολογικών κλινικών καθώς και της Π.Φ.Υ με ιατρούς Πνευμονολόγους ανάχωμα στις αυξανόμενες εισαγωγές στις ΜΕΘ και αναγκαίο μέτρο κατά της πανδημίας

16-11-2020
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, καλεί την πολιτεία  να ενισχύσει τις πνευμονολογικές κλινικές καθώς και τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)…