Νερό, το πολυτιμότερο αγαθό

26-12-2016
Το νερό αποτελεί το βασικό συστατικό του ανθρώπινου σώματος, αποτελώντας γύρω στο 60% – 50% του βάρους στους ενήλικες. Το…