Επιβολή παράβολου υπέρ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στις χορηγήσεις τίτλων ειδικότητας

Επιβολή παράβολου υπέρ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στις χορηγήσεις τίτλων ειδικότητας

20-12-2017
Επιβολή παραβόλου, ύψους 20 έως 100 ευρώ, υπέρ Πανελλήνιου  Ιατρικού  Συλλόγου   και   Ελληνικής   Οδοντιατρικής   Ομοσπονδίας  για  τη  χορήγηση  βεβαιώσεων  και  τίτλων ειδικότητας ιατρών και οδοντιάτρων, αποφάσισε τα συναρμόδια υπουργεία. Πιο αναλυτικά, η…