11 χρόνια Τράπεζα Αίματος  DEMO

11 χρόνια Τράπεζα Αίματος DEMO

21-03-2017
Για ενδέκατη χρονιά, την Τετάρτη 15 Μαρτίου, οργανώθηκε στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας φαρμάκων DEMO, σε συνεργασία με το ΓΝ Ευαγγελισμός, η…