Λιγότερο “καθισιό”, πιο υγιής καρδιά

26-12-2016
Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε μια πρόσφατη επιστημονική δημοσίευση αναλύοντας τα δεδομένα της Εθνικής Επιδημιολογικής Μελέτης…