ΦΩΤΗΣ ΚΑΦΑΤΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΦΑΤΟΣ

15-04-2021
Ο Φώτης Καφάτος (16 Απριλίου 1940 – 18 Νοεμβρίου 2017) ήταν Έλληνας βιολόγος. Από το 2005 μέχρι το 2010, ήταν…