Μικροπροβλήματα των νεογνών

26-12-2016
Τα νεογένητα εμφανίζουν διάφορα μικροπροβλήματα, όπως φουσκάλες, σπυράκια ή εξανθήματα. Τα περισσότερα από αυτά δεν είναι ανησυχητικά, θα πρέπει ωστόσο…