Αλλαγή Φρουράς στα Νοσοκομεία

Αλλαγή Φρουράς στα Νοσοκομεία

26-12-2016
Ο ορισμός νέων διοικήσεων στα Νοσοκομεία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) αναμένεται εντός της εβδομάδος. Στα 11 Νοσοκομεία που πλέον υπάρχουν…
Αλλαγή Φρουράς στα Νοσοκομεία

Αλλαγή Φρουράς στα Νοσοκομεία

Ο ορισμός νέων διοικήσεων στα Νοσοκομεία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) αναμένεται εντός της εβδομάδος. Στα 11 Νοσοκομεία που πλέον υπάρχουν…